بزرگترین فروشگاه تجهیزات فیزیوتراپی و تجهیزات کاردرمانی

محصولات برگزیده
ترتیب نمایش
صفحه 1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

قطار هفت کاره اتاق تاریک

قطار هفت کاره اتاق تاریک MSE

35,098,000 تومان
دستگاه توانبخشی تعاملی

دستگاه توانبخشی تعاملی Wall Interactive rehab

11,445,000 تومان
مکعب فعال

مکعب فعال Active Cube

4,305,500 تومان
بابل تیوب

بابل تیوب Bubble Tube

5,886,000 تومان
بابل تیوب مبله

بابل تیوب مبله Babel Furnished Tube

9,210,500 تومان
فیبر نوری حسی

فیبر نوری حسی Sensory Optical Fiber

3,259,100 تومان
بگو و ببین پیشرفته

بگو و ببین پیشرفته Say & See Full

4,305,500 تومان
تونل نوری حسی

تونل نوری حسی Sensory light Tunnell

2,605,100 تومان
صفحه حسی

صفحه حسی Sensory Plate

2,060,100 تومان
سایه ساز

سایه ساز Shadow Maker

2,343,500 تومان
تونل نامتنناهی

تونل نامتنناهی Infinity Tunnel

3,248,200 تومان
نور ستاره ای

نور ستاره ای StarLight

3,488,000 تومان
بلک لایت برد

بلک لایت برد Black Light board & Table

1,580,500 تومان
دیوار پوش

دیوار پوش LED دار Starry Sky

2,943,000 تومان
بگو و ببین کلاسیک

بگو و ببین کلاسیک Say & See Pri

294,300 تومان
نرده تعادل حسی

نرده تعادل حسی Sensory Balance Beam

4,316,400 تومان
طیف سنجی بینایی

طیف سنجی بینایی Vision Spectroscope

2,343,500 تومان
برج های نور

برج های نور Light towers

2,670,500 تومان
تعقیب بینایی

تعقیب بینایی Light Tracking

2,452,500 تومان
پگبرد نورانی

پگبرد نورانی Shining PegBoard

2,605,100 تومان

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی