بزرگترین فروشگاه تجهیزات فیزیوتراپی و تجهیزات کاردرمانی

محصولات برگزیده
ترتیب نمایش
صفحه 1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

قطار هفت کاره اتاق تاریک

قطار هفت کاره اتاق تاریک MSE

35,098,000 تومان
خمیر سری

خمیر سری Putty Series

948,300 تومان 860,000 تومان
دستگاه توانبخشی تعاملی

دستگاه توانبخشی تعاملی Wall Interactive rehab

11,445,000 تومان
خمیر آبی5

خمیر آبی5 Putty Blue

189,660 تومان 171,000 تومان
مکعب فعال

مکعب فعال Active Cube

4,305,500 تومان
خمیر سبز4

خمیر سبز4 Putty Green

189,660 تومان 171,000 تومان
بابل تیوب

بابل تیوب Bubble Tube

5,886,000 تومان
خمیر قرمز3

خمیر قرمز3 Putty Red

189,660 تومان 171,000 تومان
بابل تیوب مبله

بابل تیوب مبله Babel Furnished Tube

9,210,500 تومان
خمیر زرد2

خمیر زرد2 Putty Yellow

189,660 تومان 171,000 تومان
فیبر نوری حسی

فیبر نوری حسی Sensory Optical Fiber

3,259,100 تومان
خمیر کرم/صورتی

خمیر کرم/صورتی1 Putty Tan

189,660 تومان 171,000 تومان
بگو و ببین پیشرفته

بگو و ببین پیشرفته Say & See Full

4,305,500 تومان
رمپ قابل تنظیم

رمپ قابل تنظیم Adj Ramp

1,308,000 تومان
تونل نوری حسی

تونل نوری حسی Sensory light Tunnell

2,605,100 تومان
پله 4تكه

پله 4تكه 4piece stairs

1,073,650 تومان
صفحه حسی

صفحه حسی Sensory Plate

2,060,100 تومان
پله و رمپ لترون

پله و رمپ لترون Steps&Ramp

2,550,600 تومان
سایه ساز

سایه ساز Shadow Maker

2,343,500 تومان
پله و رمپ فلزی با نرده

پله و رمپ فلزی با نرده Steps&Ramp With ArmRest

5,831,500 تومان

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی