بزرگترین فروشگاه تجهیزات فیزیوتراپی و تجهیزات کاردرمانی

محصولات برگزیده
ترتیب نمایش
صفحه 1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

خمیر سری

خمیر سری Putty Series

948,300 تومان 860,000 تومان
خمیر آبی5

خمیر آبی5 Putty Blue

189,660 تومان 171,000 تومان
خمیر سبز4

خمیر سبز4 Putty Green

189,660 تومان 171,000 تومان
خمیر قرمز3

خمیر قرمز3 Putty Red

189,660 تومان 171,000 تومان
خمیر زرد2

خمیر زرد2 Putty Yellow

189,660 تومان 171,000 تومان
خمیر کرم/صورتی

خمیر کرم/صورتی1 Putty Tan

189,660 تومان 171,000 تومان
رمپ قابل تنظیم

رمپ قابل تنظیم Adj Ramp

1,308,000 تومان
پله 4تكه

پله 4تكه 4piece stairs

1,073,650 تومان
پله و رمپ لترون

پله و رمپ لترون Steps&Ramp

2,550,600 تومان
پله و رمپ فلزی با نرده

پله و رمپ فلزی با نرده Steps&Ramp With ArmRest

5,831,500 تومان
پد الکترود 8*6 آلماني

پد الکترود 8*6 آلماني Pad

10,355 تومان
لامپ مادون قرمز

لامپ مادون قرمز Infrared Heat Lamp

212,550 تومان
آیس پک سری

آیس پک سری Cold Pag Series

65,400 تومان
ژل 1 لیتری

ژل 1 لیتری US Gel 1

32,700 تومان
ژل 5 لیتری

ژل 5 لیتری US Gel 5

136,250 تومان
هند اسكیت

هند اسكیت Hand Skate

156,960 تومان
تخت بوبت (سی پی)

تخت بوبت (سی پی) 45*120*210– شاسی قوی فلزی-با پایه قابل ریگلاژ PT9024 CP

4,338,200 تومان
اسلینگ سری

اسلینگ سری Series Sling

201,650 تومان
اسلینگ پاشنه

اسلینگ پاشنه Heels Sling

28,340 تومان
اسلینگ گردنی

اسلینگ گردنی Cervical Sling2Pcs

27,250 تومان

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی