favIcon

بزرگترین فروشگاه تجهیزات فیزیوتراپی و تجهیزات کاردرمانی

ترتیب نمایش
صفحه 1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

اوتی اگزرلند

اوتی اگزرلند OT EXER I-LAND

9,450,000 تومان
پله 4تكه

پله 4تكه 4piece stairs

1,280,000 تومان
پله و رمپ لترون

پله و رمپ لترون Steps&Ramp

2,960,000 تومان
پله و رمپ فلزی با نرده

پله و رمپ فلزی با نرده Steps&Ramp With ArmRest

6,950,000 تومان
ژل 1 لیتری

ژل 1 لیتری US Gel 1

39,000 تومان
کیت بویایی

کیت بویایی Olfactory Kits

945,000 تومان
ژل 5 لیتری

ژل 5 لیتری US Gel 5

145,000 تومان
اپداکشن وج فومی

اپداکشن وج فومی

175,000 تومان
تخت بوبت (سی پی)

تخت بوبت (سی پی) 45*120*210– شاسی قوی فلزی-با پایه قابل ریگلاژ PT9024 CP

3,980,000 تومان
اسلینگ پاشنه

اسلینگ پاشنه Heels Sling

35,000 تومان
اسلینگ گردنی

اسلینگ گردنی Cervical Sling2Pcs

30,000 تومان
اسلینگ کوچک

اسلینگ کوچک Wrist Sling

25,000 تومان
اسلینگ 2 قلابه بزرگ

اسلینگ 2 قلابه بزرگ II Hook Sling

35,000 تومان
اسلینگ 6 قلابه

اسلینگ 6 قلابه VI Hook Sling

57,000 تومان
کیت حسی

کیت حسی Sensory Kits

875,000 تومان
اسلینگ سری

اسلینگ سری Series Sling

220,000 تومان
اسلینگ همه کاره

اسلینگ همه کاره Multi User Sling

57,000 تومان
جلیقه وزنه ای بزرگ

جلیقه وزنه ای بزرگ L Weighted Jacket

490,000 تومان
جلیقه وزنه ای کوچک

جلیقه وزنه ای کوچک S Weighted Jacket

425,000 تومان
جلیقه وزنه ای نوزادی

جلیقه وزنه ای نوزادی a Baby Weighted Jacket

248,000 تومان

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی