بزرگترین فروشگاه تجهیزات فیزیوتراپی و تجهیزات کاردرمانی

محصولات برگزیده
ترتیب نمایش
صفحه 1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

کرنرسيت لانو 102

کرنرسيت لانو Lano seat 102

1,722,200 تومان
کرنرسيت لانو Lano seat 105

کرنرسيت لانو Lano seat 105

1,798,500 تومان
کرنرسيت Comfort 220

کرنرسيت Comfort 220

1,842,100 تومان
استندینگ هایپر Hyper Standing Table

استندینگ هایپر

2,997,500 تومان
استندینگ فریم Standing Frame

استندینگ فریم

5,003,100 تومان
مینی استند Mini Stand

مینی استند

2,158,200 تومان
سیت استند(صندلیCP سه حالته) Sit Stand

سیت استند صندلیCP سه حالته

4,578,000 تومان
صندلی سی پی فلزی راحت Comfy CP Chair

صندلی سی پی فلزی راحت

3,237,300 تومان
کرنرسیت 110

کرنرسیت مبله با میز

1,951,100 تومان
لانو استندینگ برد Lano Standing Board

لانو استندینگ برد

2,158,200 تومان
پرون استند Prone Stand

پرون استند

4,251,000 تومان

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی